söndag 4 september 2005

FOKUS PÅ "HEDERSVÅLD" MOT HOMOSEXUELLA I NORDEN

PRESS RELEASE 4 oktober, 2004

Stockholm - Svenska, norska, danska, finska och invandrarforskare,
riksdagsledamöter, journalister, aktivister och kulturmedarbetare kommer
att mötas i Stockholm 15-16 oktober för att diskutera såkallat hedersvåld
mot homosexuella invandrare i Norden.

"Vi valde temat "Honored to Silence, Honored to Death" efter att i
våras ha sett många demonstrationer och protester mot hedersmord på
invandrarkvinnor i Sverige, men samtidigt har det nästan varit helt tyst om
våld mot unga homosexuella med invandrarbakgrund" säger Bill Schiller,
från Nordic Homo Council och Tupilak, en nordisk organisation för
homosexuella kulturmedarbetare.

"Vi är övertygade om att ett nordiskt utbyte av erfarenhet, forskning
och idéer kan bli mycket värdefullt," säger Stefán Vilbergsson, från
Norden i Fokus, Nordiska ministerrådets informationsverksamhet i
Stockholm. "Och vi hoppas att detta endast är den första av en serie av liknande
arrangemang i andra nordiska städer."

"Fysiskt och psykiskt våld mot homosexuella pågår i hela världen, från
neo-nazister, politiker, kyrkoledare och även familjmedlemmar i alla
kulturer och religioner," säger Schiller. "Vi vill med denna konferens
fokusera speciellt på de unga homosexuella människor som bor i en ny
nordisk kultur och i traditionen av en annan kultur. Vi vill granska hur
homokultur kan hjälpa till att lysa upp en verklighet som för många ofta
är dold och att hjälpa till att ändra attityder i de nordiska länderna.

Konferensen i Stockholm tar plats i Medelhavsmuseet fredag 15 den
oktober och i Rinkeby folkets hus lördag den 16 oktober. En konferens
planeras även i Göteborg den 6 november.