lördag 1 januari 2000

Links/ länkar

Belarus LGBT Group
amnesty@tut.by

Estonian Gay Planet
http://www.gay.ee/

Gay Latvia
http://www.gay.lv/

Gay & Lesbian Humanist Association
http://www.galha.org/

GMX Toolbar
www.gmx.net/info

Hallongrottan
http://www.hallongrottan.com/ info@hallongrottan.com

Helsinki Human Rights Committee-Sweden
http://www.shc.se/

ILGA (International Lesbian & Gay Association)
http://www.ilga.org/

ILGA-Europe
http://www.ilga-europe.org/

ILGCN-Berlin
ilgcn.culturenet@pride.de

ILGCN - Poland
ilgcn.gej.net

ILGHRC (International Gay & Lesbian Human Rights Commission)
http://www.iglhrc.org/

Lambda Warsaw (Lesbians and Gays in Warsaw, Poland)
http://www.lambda.org.pl/

LBL Denmark (Lesbians and Gays in Denmark)
http://www.lbl.dk/

LGL (Lesbians and Gays in Lithuania)
http://www.gay.lt/

LLH (Lesbians and Gays in Norway)
http://www.llh.no/

Panbladet
http://www.panbladet.dk/

NEWSMIX
http://www.newsmix.nu/

Queer Dykes Vi är en idéell queerfeministisk kulturförening som har samarbetat med Tupilak ett par gånger och gör det gärna igen. Vårt fokus är på homo/bi-tjejer, men vi välkomnar alla. Vi anordnar kulturkvällar, utställningar, konserter, fester, festivaler m.m. samt säljer medlemmars hantverk. På hemsidan kan man förutom info om oss och våra aktiviteter få aktuell info om feministiska /queera evenenang, seminiarier, grupper, kafén, klubbar m.m. i hela landet men främst i Stockholm. Dessutom har vi en diger länklista, tips på böcker, tidningar, film, musik m.m, en shop där man kan köpa medlemmars hantverk, tröjor m.m. samt en avdelning med texter skrivna av medlemmar. Välkommen att bli medlem!
E-post: queerdykes@hotmail.com
Hemsida: http://www.queerdykes.com/

Seta Finland (Lesbians and Gays in Finland)
http://www.seta.fi/

Rex Wockner World news
www.qrd.org/qrd/www/world/wockner.html

Russian GLBT
www.gay.ru/english

This Way Out (international radio)
http://www.planetout.com/

Ukraine - Our World
www.geocities.com/WestHollywood/2118/