torsdag 29 december 2016

ÅrsmöteTUPILAK ÅRS MÖTE/ ANNUAL MEETING -- STOCKHOLM, Thursday, JANUARY 12, 2017
19.00 at FÖRENING NORDEN/NORDIC ASSOCIATION
Drottninggatan 30 (T-bana Centralen at Sergels Torg)
Nya styrelsen (nytt blod behövs!) Planering för Tupilaks verksamhet 2017.
New steering committee! (New blood welcome!) Planning for 2017 activities .
Förslag till nya projekter, samarbetet, verksamhet..?  Proposals for new projects, co-operation, activities...?
Före anmälning bäst! Kom i tid (ingen bevakning på mottagning!)
Prior notification best. Come on time because of unmanned reception.
______________________________________

OBS: Kan inte komma 12 jan med vill ställ frågar, har förslag, vill vara med i nya styrelsen..?
If you can't come on January 12, but have questions, have ideas, want to join the new steering committee..?
Secret Garden (Kornhamnstorg 59 T-ban Gamla Stan) 19.00 January 5, 2017 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

OBS no. 2: Lengthy Tupilak "Brain Storming Workshop" coming up in the spring of 2017! Who are we..? What do we want to do?
More information on date, place coming. Information om datum, lokal, etc. kommer!
-------------------------------------------------------------------

Bill, Tupilak international secretary bill@tupilak.org