torsdag 7 februari 2008

Tupilak Calling

Bilden är Hallongrottans logotype.
 
Årsmöte på HALLONGROTTAN  (Bergsundsgatan 25
 
17.00   söndagen, 2 mars, 2008   T-ban Hornstull (mot vatten!) Stockholm
 
   
Ett kortmöte med tilbaka blick om 2007, val av ny styrelse och en blick framåt: nordiska arbetet, nordisk-baltisk solidäritet, samarbetet med kolleger i Bucharest och Istanbul, och fortsatt samarbete med Nordic Rainbow Council, International Lesbian & Gay Cultural Network and the Nordic Rainbow Humanists.
 
Vin och ost (kostnadspris).   Regnbågs musik, poesi och konst!
________________________________________
 
Yearly meeting at HALLONGROTTAN (Bergsundsgatan 25)
 
17.00   Sunday, March 2, 2008       T-ban Hornstulls (towards the water!)  Stockholm
    
A short meeting looking back at 2007, electing a new steering committee and a look ahead at 2008 -- including Nordic events, Nordic-Baltic solidarity, work with collegues in Bucharest and Istanbul and continued co-operation with the Nordic Rainbow Council, the International Lesbian & Gay Cultural Network and Nordic Rainbow Humanists.
 
Wine and cheese (at cost price).   Rainbow music, poetry and art.