måndag 12 februari 2007

TUPILAK YEARLY MEETING / TUPILAK ÅRSMÖTE ..TUPILAK YEARLY MEETING

Sunday, February 25, 2007 16.00 Café Aguéli
(Blecktornsgränd 9) T-ban Mariatorget, Stockholm


Electing new steering committee (new blood wanted!)
financial report, 2006 activities*

How to reach new members from the Faroes to Latvia*..
What rainbow cultural dream projects are on the horizon*

Visions, proposals welcome! If you can't make it in person,
send us an e-mail! info@tupilak.se

_____________________________


TUPILAK ÅRSMÖTE

söndagen, 25 februari, 2007 16.00 Café Aguéli
(Blecktornsgränd T-ban Mariatorget Stockholm)

Val av new styrelsen, financiell läget, 2006 verksamhet.

Hur når vi nya medlemmar -- från Faroe Öarna till Lettland..

Vem har nya regnbågskultur dröm projekt på gang*

Visioner, förslag välkomna!
(Om du inte kan komma, skicka gärna ett e-mail!) info@tupilak.sePeter Fröberg, avgående ordförande